SOI CẦU VIP MIỀN BẮC

Thống kê

LƯỢT TRUY CẬP

✔ Thống kê tần suất đổ bộ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG TRONG 500 NGÀY TRƯỚC

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
52 137 ngày (27.40%) 155 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
23 136 ngày (27.20%) 151 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (111.03%)
62 135 ngày (27.00%) 166 lần (1.2%) 1.23 lần/ngày (122.96%)
91 135 ngày (27.00%) 158 lần (1.2%) 1.17 lần/ngày (117.04%)
03 133 ngày (26.60%) 152 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
06 133 ngày (26.60%) 153 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
33 133 ngày (26.60%) 155 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
73 133 ngày (26.60%) 148 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
32 132 ngày (26.40%) 152 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
12 131 ngày (26.20%) 147 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
29 131 ngày (26.20%) 152 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
08 130 ngày (26.00%) 149 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
84 130 ngày (26.00%) 142 lần (1.1%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
05 129 ngày (25.80%) 146 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
40 129 ngày (25.80%) 150 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
82 129 ngày (25.80%) 140 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
04 128 ngày (25.60%) 137 lần (1.0%) 1.07 lần/ngày (107.03%)
39 128 ngày (25.60%) 145 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
55 128 ngày (25.60%) 144 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
71 128 ngày (25.60%) 149 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
80 128 ngày (25.60%) 148 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
01 127 ngày (25.40%) 142 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
37 127 ngày (25.40%) 141 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
00 126 ngày (25.20%) 140 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
16 126 ngày (25.20%) 143 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
26 126 ngày (25.20%) 145 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
27 126 ngày (25.20%) 149 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
13 125 ngày (25.00%) 145 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
17 125 ngày (25.00%) 154 lần (1.1%) 1.23 lần/ngày (123.20%)
85 125 ngày (25.00%) 144 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
87 125 ngày (25.00%) 136 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
94 125 ngày (25.00%) 138 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
22 124 ngày (24.80%) 142 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
30 124 ngày (24.80%) 143 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
46 124 ngày (24.80%) 137 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
49 124 ngày (24.80%) 146 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
76 124 ngày (24.80%) 142 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
19 123 ngày (24.60%) 136 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
79 123 ngày (24.60%) 143 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
81 123 ngày (24.60%) 140 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
07 122 ngày (24.40%) 139 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
41 122 ngày (24.40%) 134 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
47 122 ngày (24.40%) 132 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
75 122 ngày (24.40%) 135 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
92 122 ngày (24.40%) 136 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
28 121 ngày (24.20%) 130 lần (1.0%) 1.07 lần/ngày (107.44%)
77 121 ngày (24.20%) 136 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
44 120 ngày (24.00%) 131 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
56 120 ngày (24.00%) 131 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
60 120 ngày (24.00%) 138 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
68 120 ngày (24.00%) 132 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
88 120 ngày (24.00%) 131 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
89 120 ngày (24.00%) 133 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
09 119 ngày (23.80%) 136 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
10 119 ngày (23.80%) 130 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
20 119 ngày (23.80%) 133 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
42 119 ngày (23.80%) 127 lần (0.9%) 1.07 lần/ngày (106.72%)
45 119 ngày (23.80%) 133 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
61 119 ngày (23.80%) 139 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
64 119 ngày (23.80%) 135 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
93 119 ngày (23.80%) 132 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
96 119 ngày (23.80%) 129 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
14 118 ngày (23.60%) 137 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
57 118 ngày (23.60%) 135 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
69 118 ngày (23.60%) 134 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
70 118 ngày (23.60%) 133 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
18 117 ngày (23.40%) 127 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
65 117 ngày (23.40%) 126 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
24 116 ngày (23.20%) 128 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
58 116 ngày (23.20%) 129 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
66 116 ngày (23.20%) 131 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
25 115 ngày (23.00%) 125 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
38 115 ngày (23.00%) 122 lần (0.9%) 1.06 lần/ngày (106.09%)
95 115 ngày (23.00%) 135 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
31 114 ngày (22.80%) 128 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
72 114 ngày (22.80%) 124 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
78 114 ngày (22.80%) 127 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
35 113 ngày (22.60%) 131 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
43 113 ngày (22.60%) 125 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
67 113 ngày (22.60%) 124 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
90 113 ngày (22.60%) 129 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
53 112 ngày (22.40%) 126 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
54 112 ngày (22.40%) 124 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
98 112 ngày (22.40%) 127 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
34 110 ngày (22.00%) 126 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
15 109 ngày (21.80%) 122 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
02 108 ngày (21.60%) 122 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
50 108 ngày (21.60%) 120 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
74 108 ngày (21.60%) 119 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
86 108 ngày (21.60%) 123 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
11 107 ngày (21.40%) 118 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
51 105 ngày (21.00%) 122 lần (0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
97 105 ngày (21.00%) 119 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
99 103 ngày (20.60%) 118 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
36 102 ngày (20.40%) 118 lần (0.9%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
59 102 ngày (20.40%) 120 lần (0.9%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
21 101 ngày (20.20%) 116 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (114.85%)
83 100 ngày (20.00%) 117 lần (0.9%) 1.17 lần/ngày (117.00%)
63 96 ngày (19.20%) 106 lần (0.8%) 1.10 lần/ngày (110.42%)
48 94 ngày (18.80%) 110 lần (0.8%) 1.17 lần/ngày (117.02%)