SOI CẦU VIP MIỀN BẮC

Thống kê

LƯỢT TRUY CẬP

✔ Thống kê tần suất đổ bộ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG TRONG 500 NGÀY TRƯỚC

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
23 144 ngày (28.80%) 162 lần (1.2%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
12 136 ngày (27.20%) 151 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (111.03%)
52 136 ngày (27.20%) 153 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
62 134 ngày (26.80%) 164 lần (1.2%) 1.22 lần/ngày (122.39%)
33 133 ngày (26.60%) 154 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
91 133 ngày (26.60%) 156 lần (1.2%) 1.17 lần/ngày (117.29%)
03 132 ngày (26.40%) 151 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
37 130 ngày (26.00%) 145 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
40 130 ngày (26.00%) 155 lần (1.1%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
06 129 ngày (25.80%) 149 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
08 129 ngày (25.80%) 149 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
32 129 ngày (25.80%) 148 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
73 129 ngày (25.80%) 143 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
01 128 ngày (25.60%) 148 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
26 128 ngày (25.60%) 148 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
39 128 ngày (25.60%) 145 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
80 128 ngày (25.60%) 147 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
16 127 ngày (25.40%) 143 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
44 127 ngày (25.40%) 139 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
47 127 ngày (25.40%) 139 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
82 127 ngày (25.40%) 140 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
05 126 ngày (25.20%) 142 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
30 126 ngày (25.20%) 144 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
84 126 ngày (25.20%) 137 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
87 126 ngày (25.20%) 138 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
94 126 ngày (25.20%) 139 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
19 125 ngày (25.00%) 139 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
27 125 ngày (25.00%) 147 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
29 125 ngày (25.00%) 145 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
49 125 ngày (25.00%) 146 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
55 125 ngày (25.00%) 139 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
71 125 ngày (25.00%) 146 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
77 125 ngày (25.00%) 141 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
85 125 ngày (25.00%) 142 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
04 124 ngày (24.80%) 133 lần (1.0%) 1.07 lần/ngày (107.26%)
46 124 ngày (24.80%) 137 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
89 124 ngày (24.80%) 138 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
09 123 ngày (24.60%) 142 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
22 123 ngày (24.60%) 139 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
41 123 ngày (24.60%) 135 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
07 122 ngày (24.40%) 138 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
17 122 ngày (24.40%) 151 lần (1.1%) 1.24 lần/ngày (123.77%)
31 122 ngày (24.40%) 136 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
38 122 ngày (24.40%) 132 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
66 122 ngày (24.40%) 135 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
68 122 ngày (24.40%) 132 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
00 121 ngày (24.20%) 134 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
13 121 ngày (24.20%) 141 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
61 121 ngày (24.20%) 142 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
75 121 ngày (24.20%) 134 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
81 121 ngày (24.20%) 137 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
14 120 ngày (24.00%) 139 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
28 120 ngày (24.00%) 131 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
35 120 ngày (24.00%) 139 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
79 120 ngày (24.00%) 141 lần (1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
18 119 ngày (23.80%) 129 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
56 119 ngày (23.80%) 131 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
88 119 ngày (23.80%) 131 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
93 119 ngày (23.80%) 132 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
25 118 ngày (23.60%) 129 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
57 118 ngày (23.60%) 134 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
92 118 ngày (23.60%) 131 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
96 118 ngày (23.60%) 127 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
20 117 ngày (23.40%) 131 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
58 117 ngày (23.40%) 129 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
76 117 ngày (23.40%) 134 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
78 117 ngày (23.40%) 129 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
24 116 ngày (23.20%) 126 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
42 116 ngày (23.20%) 124 lần (0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
45 116 ngày (23.20%) 129 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
60 116 ngày (23.20%) 136 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
64 116 ngày (23.20%) 132 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
10 115 ngày (23.00%) 128 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
11 115 ngày (23.00%) 126 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
43 115 ngày (23.00%) 125 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
54 115 ngày (23.00%) 126 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
65 115 ngày (23.00%) 125 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
70 115 ngày (23.00%) 129 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
95 115 ngày (23.00%) 135 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
34 114 ngày (22.80%) 133 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
69 114 ngày (22.80%) 130 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
98 114 ngày (22.80%) 128 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
15 111 ngày (22.20%) 126 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
53 111 ngày (22.20%) 125 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
72 111 ngày (22.20%) 120 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
90 110 ngày (22.00%) 126 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
74 109 ngày (21.80%) 120 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
86 109 ngày (21.80%) 124 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
51 108 ngày (21.60%) 126 lần (0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
67 108 ngày (21.60%) 117 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
02 107 ngày (21.40%) 120 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
97 107 ngày (21.40%) 121 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
21 106 ngày (21.20%) 121 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
50 106 ngày (21.20%) 117 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
36 104 ngày (20.80%) 118 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
99 103 ngày (20.60%) 118 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
83 102 ngày (20.40%) 120 lần (0.9%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
59 95 ngày (19.00%) 109 lần (0.8%) 1.15 lần/ngày (114.74%)
63 95 ngày (19.00%) 105 lần (0.8%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
48 92 ngày (18.40%) 108 lần (0.8%) 1.17 lần/ngày (117.39%)