SOI CẦU VIP MIỀN BẮC

Thống kê

LƯỢT TRUY CẬP

✔ Thống kê tần suất đổ bộ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG TRONG 500 NGÀY TRƯỚC

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
52 139 ngày (27.80%) 155 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (111.51%)
03 137 ngày (27.40%) 156 lần (1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
33 136 ngày (27.20%) 155 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (113.97%)
19 135 ngày (27.00%) 156 lần (1.2%) 1.16 lần/ngày (115.56%)
71 134 ngày (26.80%) 158 lần (1.2%) 1.18 lần/ngày (117.91%)
23 133 ngày (26.60%) 155 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
39 133 ngày (26.60%) 153 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
41 133 ngày (26.60%) 146 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (109.77%)
05 131 ngày (26.20%) 144 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
08 131 ngày (26.20%) 150 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
44 131 ngày (26.20%) 148 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
87 131 ngày (26.20%) 144 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
04 130 ngày (26.00%) 142 lần (1.1%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
12 130 ngày (26.00%) 143 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
27 130 ngày (26.00%) 153 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (117.69%)
29 129 ngày (25.80%) 149 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
32 129 ngày (25.80%) 147 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
73 129 ngày (25.80%) 143 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
40 128 ngày (25.60%) 150 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (117.19%)
62 128 ngày (25.60%) 154 lần (1.1%) 1.20 lần/ngày (120.31%)
82 128 ngày (25.60%) 142 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
06 127 ngày (25.40%) 147 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
30 127 ngày (25.40%) 145 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
38 127 ngày (25.40%) 139 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
81 127 ngày (25.40%) 143 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
84 127 ngày (25.40%) 140 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
77 126 ngày (25.20%) 143 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
07 125 ngày (25.00%) 141 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
75 125 ngày (25.00%) 136 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
79 125 ngày (25.00%) 148 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (118.40%)
26 124 ngày (24.80%) 146 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
55 124 ngày (24.80%) 140 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
98 124 ngày (24.80%) 138 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
01 123 ngày (24.60%) 143 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
61 123 ngày (24.60%) 143 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
80 123 ngày (24.60%) 140 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
91 123 ngày (24.60%) 142 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
00 122 ngày (24.40%) 137 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
09 122 ngày (24.40%) 141 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
37 122 ngày (24.40%) 137 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
66 122 ngày (24.40%) 137 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
20 121 ngày (24.20%) 136 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
28 121 ngày (24.20%) 132 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
85 121 ngày (24.20%) 138 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
92 121 ngày (24.20%) 133 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
16 120 ngày (24.00%) 135 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
46 120 ngày (24.00%) 134 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
76 120 ngày (24.00%) 138 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
94 120 ngày (24.00%) 133 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
10 119 ngày (23.80%) 133 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
13 119 ngày (23.80%) 138 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
18 119 ngày (23.80%) 129 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
24 119 ngày (23.80%) 129 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
25 119 ngày (23.80%) 132 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
31 119 ngày (23.80%) 131 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
49 119 ngày (23.80%) 138 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
57 119 ngày (23.80%) 135 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
70 118 ngày (23.60%) 133 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
89 118 ngày (23.60%) 131 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
93 118 ngày (23.60%) 132 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
14 117 ngày (23.40%) 137 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
15 117 ngày (23.40%) 130 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
17 117 ngày (23.40%) 145 lần (1.1%) 1.24 lần/ngày (123.93%)
22 117 ngày (23.40%) 133 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
45 117 ngày (23.40%) 129 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
60 117 ngày (23.40%) 139 lần (1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
65 117 ngày (23.40%) 128 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
69 117 ngày (23.40%) 130 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
72 117 ngày (23.40%) 126 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
47 116 ngày (23.20%) 127 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
54 116 ngày (23.20%) 126 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
58 116 ngày (23.20%) 127 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
96 116 ngày (23.20%) 123 lần (0.9%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
42 115 ngày (23.00%) 124 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
43 115 ngày (23.00%) 124 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
11 114 ngày (22.80%) 126 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
34 114 ngày (22.80%) 131 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
53 114 ngày (22.80%) 130 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
95 114 ngày (22.80%) 131 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
64 112 ngày (22.40%) 127 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
68 112 ngày (22.40%) 121 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
88 112 ngày (22.40%) 126 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
35 111 ngày (22.20%) 127 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
56 110 ngày (22.00%) 121 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
67 110 ngày (22.00%) 121 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
86 110 ngày (22.00%) 122 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
97 110 ngày (22.00%) 122 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
50 109 ngày (21.80%) 122 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
74 109 ngày (21.80%) 118 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
02 108 ngày (21.60%) 123 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
78 108 ngày (21.60%) 120 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
83 107 ngày (21.40%) 122 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
90 107 ngày (21.40%) 123 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
21 106 ngày (21.20%) 121 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
36 106 ngày (21.20%) 122 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
51 105 ngày (21.00%) 120 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
99 101 ngày (20.20%) 115 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
63 97 ngày (19.40%) 109 lần (0.8%) 1.12 lần/ngày (112.37%)
48 96 ngày (19.20%) 112 lần (0.8%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
59 95 ngày (19.00%) 111 lần (0.8%) 1.17 lần/ngày (116.84%)