SOI CẦU VIP MIỀN BẮC

Thống kê

LƯỢT TRUY CẬP

✔ Thống kê tần suất đổ bộ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG TRONG 500 NGÀY TRƯỚC

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
08 136 ngày (27.20%) 156 lần (1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
73 136 ngày (27.20%) 150 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (110.29%)
33 135 ngày (27.00%) 158 lần (1.2%) 1.17 lần/ngày (117.04%)
52 135 ngày (27.00%) 153 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
04 134 ngày (26.80%) 144 lần (1.1%) 1.07 lần/ngày (107.46%)
06 132 ngày (26.40%) 150 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
55 132 ngày (26.40%) 151 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
12 131 ngày (26.20%) 148 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
16 131 ngày (26.20%) 148 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
62 131 ngày (26.20%) 162 lần (1.2%) 1.24 lần/ngày (123.66%)
80 131 ngày (26.20%) 150 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
87 131 ngày (26.20%) 144 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
05 130 ngày (26.00%) 147 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
00 129 ngày (25.80%) 143 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
01 129 ngày (25.80%) 144 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
23 129 ngày (25.80%) 143 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
64 129 ngày (25.80%) 148 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
82 129 ngày (25.80%) 140 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
03 128 ngày (25.60%) 147 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
32 128 ngày (25.60%) 145 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
91 128 ngày (25.60%) 152 lần (1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
10 127 ngày (25.40%) 138 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
17 127 ngày (25.40%) 158 lần (1.2%) 1.24 lần/ngày (124.41%)
29 127 ngày (25.40%) 145 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
49 127 ngày (25.40%) 147 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
69 127 ngày (25.40%) 143 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
26 126 ngày (25.20%) 146 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
71 126 ngày (25.20%) 149 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
84 126 ngày (25.20%) 137 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
89 126 ngày (25.20%) 142 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
19 125 ngày (25.00%) 138 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
22 125 ngày (25.00%) 144 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
39 125 ngày (25.00%) 144 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
40 125 ngày (25.00%) 145 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
07 124 ngày (24.80%) 141 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
09 124 ngày (24.80%) 140 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
27 124 ngày (24.80%) 142 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
75 124 ngày (24.80%) 139 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
85 124 ngày (24.80%) 142 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
30 123 ngày (24.60%) 141 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
37 123 ngày (24.60%) 136 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
41 123 ngày (24.60%) 135 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
79 123 ngày (24.60%) 141 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
38 122 ngày (24.40%) 130 lần (1.0%) 1.07 lần/ngày (106.56%)
57 122 ngày (24.40%) 139 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
96 122 ngày (24.40%) 133 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
46 121 ngày (24.20%) 134 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
60 121 ngày (24.20%) 138 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
94 121 ngày (24.20%) 133 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
44 120 ngày (24.00%) 129 lần (1.0%) 1.07 lần/ngày (107.50%)
47 120 ngày (24.00%) 132 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
65 120 ngày (24.00%) 130 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
76 120 ngày (24.00%) 139 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
77 120 ngày (24.00%) 135 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
14 119 ngày (23.80%) 137 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
20 119 ngày (23.80%) 134 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
88 119 ngày (23.80%) 129 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
90 119 ngày (23.80%) 135 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
31 118 ngày (23.60%) 134 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
45 118 ngày (23.60%) 132 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
81 118 ngày (23.60%) 134 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
92 118 ngày (23.60%) 136 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
93 118 ngày (23.60%) 130 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
35 117 ngày (23.40%) 135 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
56 117 ngày (23.40%) 128 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
13 116 ngày (23.20%) 136 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
28 116 ngày (23.20%) 125 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
43 115 ngày (23.00%) 128 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
61 115 ngày (23.00%) 136 lần (1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
68 115 ngày (23.00%) 125 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
72 115 ngày (23.00%) 125 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
25 114 ngày (22.80%) 126 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
42 114 ngày (22.80%) 124 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
53 114 ngày (22.80%) 127 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
70 114 ngày (22.80%) 130 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
95 114 ngày (22.80%) 135 lần (1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
50 113 ngày (22.60%) 127 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
78 113 ngày (22.60%) 125 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
34 112 ngày (22.40%) 127 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
58 112 ngày (22.40%) 125 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
86 112 ngày (22.40%) 127 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
98 112 ngày (22.40%) 126 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
02 111 ngày (22.20%) 123 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
15 110 ngày (22.00%) 122 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
24 110 ngày (22.00%) 122 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
66 110 ngày (22.00%) 125 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
18 109 ngày (21.80%) 118 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
54 109 ngày (21.80%) 121 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
67 108 ngày (21.60%) 119 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
83 108 ngày (21.60%) 127 lần (0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
11 107 ngày (21.40%) 117 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
36 106 ngày (21.20%) 121 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
74 105 ngày (21.00%) 115 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
97 105 ngày (21.00%) 121 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
51 104 ngày (20.80%) 121 lần (0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
59 104 ngày (20.80%) 123 lần (0.9%) 1.18 lần/ngày (118.27%)
21 101 ngày (20.20%) 115 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
99 99 ngày (19.80%) 115 lần (0.9%) 1.16 lần/ngày (116.16%)
63 95 ngày (19.00%) 105 lần (0.8%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
48 91 ngày (18.20%) 104 lần (0.8%) 1.14 lần/ngày (114.29%)