SOI CẦU VIP MIỀN BẮC

Thống kê

LƯỢT TRUY CẬP

✔ Thống kê tần suất đổ bộ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG TRONG 500 NGÀY TRƯỚC

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
33 134 ngày (26.80%) 151 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
41 134 ngày (26.80%) 146 lần (1.1%) 1.09 lần/ngày (108.96%)
52 134 ngày (26.80%) 147 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
87 134 ngày (26.80%) 148 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
05 132 ngày (26.40%) 146 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
08 132 ngày (26.40%) 150 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
38 132 ngày (26.40%) 145 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
39 132 ngày (26.40%) 152 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
62 132 ngày (26.40%) 157 lần (1.2%) 1.19 lần/ngày (118.94%)
73 132 ngày (26.40%) 147 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
04 131 ngày (26.20%) 144 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
12 131 ngày (26.20%) 144 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
23 131 ngày (26.20%) 154 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
27 131 ngày (26.20%) 154 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
75 131 ngày (26.20%) 142 lần (1.1%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
03 130 ngày (26.00%) 144 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
19 129 ngày (25.80%) 150 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
30 129 ngày (25.80%) 146 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
44 129 ngày (25.80%) 146 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
71 129 ngày (25.80%) 152 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (117.83%)
82 128 ngày (25.60%) 143 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
06 127 ngày (25.40%) 150 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
29 127 ngày (25.40%) 145 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
32 127 ngày (25.40%) 146 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
40 127 ngày (25.40%) 148 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
07 126 ngày (25.20%) 141 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
91 126 ngày (25.20%) 144 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
93 126 ngày (25.20%) 141 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
55 125 ngày (25.00%) 142 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
81 125 ngày (25.00%) 144 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
84 125 ngày (25.00%) 138 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
00 124 ngày (24.80%) 140 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
37 124 ngày (24.80%) 142 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
49 124 ngày (24.80%) 142 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
80 124 ngày (24.80%) 141 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
09 123 ngày (24.60%) 142 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
25 123 ngày (24.60%) 138 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
46 123 ngày (24.60%) 137 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
98 123 ngày (24.60%) 136 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
15 122 ngày (24.40%) 136 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
16 122 ngày (24.40%) 138 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
76 122 ngày (24.40%) 142 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
01 121 ngày (24.20%) 141 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
13 121 ngày (24.20%) 140 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
45 121 ngày (24.20%) 134 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
66 121 ngày (24.20%) 136 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
77 121 ngày (24.20%) 137 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
79 121 ngày (24.20%) 143 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
43 120 ngày (24.00%) 131 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
57 120 ngày (24.00%) 137 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
85 120 ngày (24.00%) 140 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
18 119 ngày (23.80%) 129 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
20 119 ngày (23.80%) 133 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
26 119 ngày (23.80%) 141 lần (1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
42 119 ngày (23.80%) 128 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
61 119 ngày (23.80%) 135 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
69 119 ngày (23.80%) 132 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
70 119 ngày (23.80%) 135 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
92 119 ngày (23.80%) 128 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
54 118 ngày (23.60%) 129 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
58 118 ngày (23.60%) 128 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
94 118 ngày (23.60%) 130 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
10 117 ngày (23.40%) 133 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
17 117 ngày (23.40%) 146 lần (1.1%) 1.25 lần/ngày (124.79%)
89 117 ngày (23.40%) 129 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
28 116 ngày (23.20%) 126 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
31 116 ngày (23.20%) 127 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
65 116 ngày (23.20%) 128 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
96 116 ngày (23.20%) 122 lần (0.9%) 1.05 lần/ngày (105.17%)
11 115 ngày (23.00%) 127 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
14 115 ngày (23.00%) 134 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
22 115 ngày (23.00%) 131 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
60 115 ngày (23.00%) 137 lần (1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
72 115 ngày (23.00%) 126 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
95 115 ngày (23.00%) 132 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
47 114 ngày (22.80%) 126 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
24 113 ngày (22.60%) 120 lần (0.9%) 1.06 lần/ngày (106.19%)
35 113 ngày (22.60%) 129 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
50 113 ngày (22.60%) 125 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
83 113 ngày (22.60%) 128 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
97 113 ngày (22.60%) 125 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
34 112 ngày (22.40%) 130 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
53 112 ngày (22.40%) 128 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
74 112 ngày (22.40%) 122 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
88 112 ngày (22.40%) 126 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
67 111 ngày (22.20%) 122 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
78 111 ngày (22.20%) 123 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
21 110 ngày (22.00%) 126 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
68 110 ngày (22.00%) 118 lần (0.9%) 1.07 lần/ngày (107.27%)
64 109 ngày (21.80%) 125 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
02 108 ngày (21.60%) 124 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
56 108 ngày (21.60%) 118 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
36 106 ngày (21.20%) 120 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
86 106 ngày (21.20%) 118 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
90 105 ngày (21.00%) 120 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
51 104 ngày (20.80%) 116 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
48 98 ngày (19.60%) 116 lần (0.9%) 1.18 lần/ngày (118.37%)
99 98 ngày (19.60%) 112 lần (0.8%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
59 96 ngày (19.20%) 112 lần (0.8%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
63 95 ngày (19.00%) 105 lần (0.8%) 1.11 lần/ngày (110.53%)